BudujemyDomyPasywne.pl - Domy i budynki pasywne

Zalety domów pasywnych

Głównym założeniem koncepcji budynków pasywnych jest oszczędność energii i jej akumulacja.
Jest to możliwe dzięki doskonałej izolacyjności i dużej bezwładności cieplnej.
Domy pasywne idealnie wpasowują się w nasze warunki klimatyczne, pozwalając utrzymać stałą temperaturę powietrza przez cały rok. Bardzo dobra szczelność budynków i wentylacja mechaniczna pozwalają na utrzymywanie świeżego powietrza przez cały czas. Dzięki prostej konstrukcji i minimalistycznej formie dom jest prosty w budowie, a koszty porównywalne do budowy domu tradycyjnego.

Domy i budynki pasywne

Marzymy o własnym domu. Wyobrażamy sobie jak on powinien wyglądać. Zamykamy oczy i widzimy siebie w komfortowym domu, z idealną temperaturą we wszystkich pomieszczeniach przy minimalnych nakładach na ogrzewanie lub chłodzenie.
Poznaj w jaki sposób nasze domy Ci to umożliwią.

Czym są domy i budynki pasywne ?

Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o wyższym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Żeby to uzyskać, dom taki musi być tak zaprojektowany, aby do ogrzewania potrzebował mniej niż 15 kWh/m² na rok. Domy pasywne są najtańszym rozwiązaniem jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Decydując się na dom pasywny chcemy by po kilku latach, ewentualna nadwyżka kosztów budowy zwróciła się poprzez minimalne koszty ogrzewania.

Z jakich materiałów powstają nasze domy pasywne ?

Aby spełnić standardy domu pasywnego, należy budować z możliwie najlepszych, nowoczesnych materiałów. Dlatego nasze budynki pasywne są wysokiej jakości. Naszym głównym założeniem było zaprojektowanie domu pasywnego z zastosowaniem systemów izolacyjnych, bazujących na płytach styropianowych.
Nasze technologie poprzedzone są latami badań, dających gwarancję jakości budowanych domów pasywnych.

Jakie są koszty utrzymania takiego domu pasywnego ?

Dom pasywny ma zapotrzebowanie na ciepło zredukowane do poziomu poniżej 15 kWh/m² w ciągu roku. Domy tradycyjne mają zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 90-120 kWh/m². Tak mała ilość energii na utrzymanie domu pasywnego może pochodzić z energii cieplnej gruntu lub energii słonecznej.

Według naszych obliczeń, roczne koszty ogrzewania takiego domu powinny plasować się na poziomie 6 zł netto/m².

Budownictwo pasywne – innowacyjne materiały budowlane już dostępne

W bieżącym, 2018 roku, wprowadziliśmy na rynek nowe innowacyjne produkty wykorzystywane przy wznoszeniu budynków niskoenergetycznych, bądź pasywnych nieobarczonych wadami technologii dotychczasowych. Zestaw prefabrykatów (materiałów budowlanych), może być wykorzystywany przez inne podmioty – firmy budowlane – które zdecydują się na nowoczesne budownictwo tj. wznoszenie budynków w technologiach opracowanych przez Spółkę Ekobud.

Oferujemy Państwu 2 zupełnie innowacyjne materiały budowlane będące wynikiem własnej myśli technologicznej opartej na produkcji lekkich materiałów budowlanych (na bazie styropianu i styrobetonu):

1. płyta ścienna szalunku traconego -- CZYTAJ WIĘCEJ
2. blok wielowarstwowy ścienny -- CZYTAJ WIĘCEJ


Są to produkty przełomowe z punktu widzenia branży budownictwa mieszkaniowego, gdyż po raz pierwszy – ogólnie rzecz ujmując – styropian staje się pełnoprawnym materiałem do wznoszenia przegród ściennych, w tym ścian obwodowych budynków. Do tej pory wykorzystywany jest on jedynie jako jedno z rozwiązań dociepleniowych (obok innych materiałów) i stosowany jako „okładzina” materiałów „nośnych” – cegła, beton, itp.

Na oferowane Państwu produkty otrzymaliśmy ochronę własności intelektualnej w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w postaci prawa ochronnego na wzór wspólnotowy *:

1. płyty ścienne szalunku traconego – w dniu 16.01.2017 pod nr 003633676-0001 -- KLIKNIJ
2. bloki konstrukcyjne wielowarstwowe – w dniu 24.09.2016 pod nr 003383660-0001 -- KLIKNIJ

* [O ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej przedsiębiorca może się ubiegać na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, bez zgody właściciela, jego używania na terenie całej Wspólnoty przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru. Właściciel tego prawa może czterokrotnie przedłużać okres ochronny, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.]

Nasze prefabrykaty znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym niskoenergetycznym, gdyż pozwalają na wznoszenie ścian zewnętrznych budynków pasywnych, tj. ścian o współczynniku przenikania ciepła U(max) mniejszym niż 0,1 W/m2K przy cenie za 1 m² przegrody ściennej = 185 zł; dla porównania ceny materiałów substytucyjnych (np. Porotherm 25 P+w, Silca E24, Leca Blok 24) oscylują w okolicach 235 zł za 1 m² (ceny na koniec 2016 r.; na podstawie: Murator, nr 12/2016 „Ściany na rok 2017”, s. 68-76).
Każdy z oferowanych systemów pozwala na wznoszenie budynków pasywnych, a więc takich, których zapotrzebowanie na ciepło E(UCO) nie przekracza 15 kW/m²/rok. Równocześnie zastosowanie naszych materiałów lekkich pozwala na „uwolnienie formy” budynków pasywnych, które tym samym przestają być podobne do klasycznej „stodoły” – zwarta bryła, prosty dwuspadowy dach, orientacja otworów okiennych względem stron świata itp. Dają one architektowi pole do kreatywności i pozwalają na zastosowanie urozmaiconego kształtowania przestrzeni przegrodami ścian obwodowych.

Nasze nowe produkty można łączyć z innowacyjną technologią energooszczędną „EKOBUD” wprowadzoną w latach wcześniejszych (np. technologia szalunku traconego). W efekcie połączenia technologii powstaje kompleksowe rozwiązanie budynku pasywnego, w którym uzyskane oszczędności na etapie wznoszenia budynku zostają zainwestowane w rozwiązania instalacyjne. Poprzez osiągnięcie optymalnego zestawu cech fizycznych prefabrykatów, bryły budynku i rozwiązań technicznych w procesach technologicznych mogą powstawać budynki mieszkalne, których koszt jest porównywalny do tradycyjnych z rozwiązaniami referencyjnymi (wg WT20013), ale standard odpowiada budynkom pasywnym.

Technologie wdrażane przez Spółkę nie mają odpowiedników w stosowanych dotychczas systemach konstrukcyjnych zarówno w Polsce jak i za granicą. Są to własne rozwiązania technologiczne i stanowią indywidualną wiedzę techniczną firmy w zakresie kształtowania poszczególnych elementów prefabrykowanych i sposobu wznoszenia budynków.

Proponowane przez nas technologie budownictwa pasywnego i energooszczędnego dotyczą realizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych wielokondygnacyjnych. Budynki mogą być podpiwniczone i niepodpiwniczone, wolnostojące lub szeregowe.
Dla każdego realizowanego budynku winien być wykonany projekt budowlany zgodny z wytycznymi i dokumentacją techniczną technologii i uruchomiony proces inwestycyjny dla tzw. „obiektu niepowtarzalnego”.
W przypadku opracowania katalogu budynków typowych, proces inwestycyjny przebiegać może tak, jak w przypadku projektów typowych.

Strop


Strop gęstożebrowy tworzą częściowo prefabrykowane belki żelbetowe oraz styropianowe bloki stropowe umieszczone pomiędzy belkami i spoczywające na nich odpowiednio ukształtowanymi krawędziami. Bloki styropianowe pełnią funkcję pustaków niekonstrukcyjnych zwiększających opory cieplne konstrukcji. Strop uzyskuje zadaną nośność po zalaniu żeber i wypełniających przestrzenie między nimi bloków styropianowych warstwą nadbetonu.

Nasza kształtka styropianowa do wypełniania stropów gęstożebrowych posiada w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej Prawo Ochronne na wzór użytkowy o nr 67087.

Dach


Dach jest przewidziany jako projektowany w konstrukcji drewnianej tradycyjnej z warstwą izolacyjną z wełny mineralnej pomiędzy krokwiami dachowymi oraz dodatkową warstwą izolacyjną ze styropianu. Wymiary krokwi wynikają z obciążeń zewnętrznych środowiskowych (rodzaj pokrywy dachowej, kąty nachylenia połaci dachowych, przewidywana grubość zalegającej pokrywy śnieżnej w okresie zimowym, itp.). Wysokość konstrukcyjna krokwi decyduje o grubości warstwy wełny mineralnej ułożonej pomiędzy nimi. Pozostała wymagana warstwa izolacji projektowana jest ze styropianu z ryflowaniem na górnej powierzchni tworzącym system wentylacji dachu. Na niej ułożona będzie po zewnętrznej stronie konstrukcji dachowej płyta cementowo-drzazgowa pokryta warstwą wstępnego krycia z papy podkładowej. Na tak wykonany układ mocowane będą warstwy hydroizolacji w postaci dowolnego pokrycia dachówkowego lub papowego.

Jak to wygląda w praktyce?

Sprawdź jak realizujemy projekty oraz budujemy domy i inne budynki pasywne.
Nasze technologie są autorskie, poprzedzone latami badań, dających gwarancję jakości budowanych domów. Domy pasywne są proste w budowie, dzięki temu możesz również samodzielnie realizować budowę, z naszym nadzorem i sprzętem.
Szczegółowe informacje techniczne znajdziesz klikając w przycisk Dowiedz się więcej.

Dlaczego nasza technologia jest taka wyjątkowa ?

Ponad 85% całego swojego życia spędzamy w budynkach. Obecnie w Polsce budynki zużywają około 40 % całej energii pierwotnej. Zużycie to – budując w technologii pasywnej - możemy zmniejszyć 10-krotnie. Dzięki temu znacznie zmniejszamy zapotrzebowanie na energię użytkową i może ona wynosić mniej niż 15 kWh/m² w ciągu całego roku.

Korzystny wpływ na energooszczędność budynku ma wiele czynników. Przede wszystkim spowodowane jest to zwartą bryłą budynku, zapewnieniem szczelności powłoki zewnętrznej budynku, korzystnym usytuowaniem otworów okiennych (elewacje nasłonecznione), zastosowaniem energooszczędnego oszklenia i ram okiennych (oszklenie i ramy mają współczynniki U nieprzekraczające 0,80 W/m2.K, przy czym współczynniki g okien wynoszą około 50%), wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła o sprawności powyżej 90%, wstępnym podgrzaniem powietrza wentylacyjnego przez gruntowy wymiennik ciepła oraz zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową wykorzystującym odnawialne źródła energii.

Nasze domy pasywne są proste w budowie, a koszty porównywalne do domu tradycyjnego. Warto zaznaczyć, że dzięki temu możesz samodzielnie realizować budowę, z naszym nadzorem i sprzętem. Standard pasywny jest strategią Unii Europejskiej na walkę o niską emisję. Istnieje zatem możliwość na dotacje i promocje. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. nakłada na członków Unii Europejskiej obowiązek budowania wyłącznie domów o blisko zerowym zużyciu energii od 2020 roku.

Skontaktuj się z nami

Wybierz dom, który będzie inwestycją. Oszczędzaj na ogrzewaniu, ciesz się świeżym powietrzem i stałą temperaturą przez cały rok. Wybierz dom pasywny.
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń aby umówić się na spotkanie. Zapraszamy do kontaktu.

strzałka do góry