BudujemyDomyPasywne.pl - Domy i budynki pasywne

Technologia energooszczędna „EKOBUD”

W 2013 roku Spółka nasza rozpoczęła realizację inwestycji budowlanych w oparciu o innowacyjną, autorską technologię energooszczędną typu EKOBUD. Jest ona oparta na nowatorskim rozwiązaniu ścian i fundamentów budynków w systemie deskowań traconych. Deskowanie tracone składa się z płyty styropianowej o wysokiej izolacyjności termicznej (strona zewnętrzna szalunku i jednocześnie ściany budynku) i płyty cementowo-drzazgowej (strona wewnętrzna szalunku i jednocześnie ściany). Po wypełnieniu deskowania mieszanką betonową, uzyskuje się gotową ścianę o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej i wysokiej akumulacyjności ciepła (deskowanie w postaci prefabrykatów - płyty styropianowej i płyty cementowo-drzazgowej oraz systemów ich łączenia - staje się jej integralną częścią). Technologia uzupełniona jest o rozwiązanie konstrukcji stropów międzykondygnacyjnych z wypełnieniem ze styropianowych bloków stropowych.

Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego
Budujemy dom pasywny
Dom maksymalnie energooszczedny


Nasza technologia „szalunek tracony do wykonywania ściany budynku energooszczędnego” posiada prawo ochronne wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej o nr 69685.
Posiadamy również Patent o nr 221036 podlegający ochronie w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej na produkt naszej myśli technologicznej: Szalunek tracony do wykonywania ław fundamentowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania zakupem naszych innowacyjnych materiałów budowlanych zapraszamy do kontaktu.
Wyceny przygotowujemy indywidualnie uwzględniając wszystkie potrzeby naszych Klientów.